لوله بازکنی میدان رسالت – 09121347862

توسط لوله بازکنی اکتیو

خدمات لوله بازکنی میدان رسالت باید به طور دوره ای در همه ی منازل انجام شود تا لوله های این مشکل ممکن است بزرگتر از آن چیزی باشد که فکر میکنید. خانه سالم بمانند اگر اتصالات شیلنگ سینک آشپزخانه از لوله ها و ضمیمه هایی تشکیل شده باشد که دائما خم شده و پیچ خورده اند،