تخلیه چاه

تخلیه چاه تخلیه چاه، یک فرآیند عملی است که با استفاده از تانکرهای ۶ و ۱۲ هزار لیتری انجام می‌شود.…