لوله بازکنی در نظام آباد تهران – 09121347862

توسط لوله بازکنی اکتیو

دستمال‌ها لوله بازکنی در نظام آباد تهران و دستمال‌های مرطوبی که در لوله فاضلاب توالت انداخته می‌شوند ممکن است در تماس با آب ذوب نشوند. دستمال توالتی که باید به فاضلاب برود در لوله مجرای انباشته می شود و جریان آب را مختل می کند و با جلوگیری کامل از عبور آب، سد ایجاد می…