لوله بازکنی ولیعصر تهران – 09121347862

توسط لوله بازکنی اکتیو

خدمات لوله بازکنی ولیعصر تهران باید به طور دوره ای در همه ی منازل انجام شود تا لوله های خانه سالم بمانند اگر اتصالات شیلنگ سینک آشپزخانه از لوله ها و ضمیمه هایی تشکیل شده باشد که دائما خم شده . چهارراه ولیعصر ، خیابان ولیعصر، میدان ولیعصر